Support

Q: ต้องการเข้าร่วมประชุม NT conference สามารถทำอย่างไร?

A: การเข้าสู่ห้องประชุม NT conference เข้าใช้งานได้ดังนี้   

 • เข้าประชุมผ่านเว็บไซต์ntconference.comและคลิกเข้าสู่ห้องประชุม
 • ผู้จัดการประชุม(Host) เข้าระบบโดยกรอกDomain, User ID และ Password 
 • ผู้เข้าร่วมประชุม(User) กรอกInvitation code ที่ได้รับจากผู้จัดการประชุม (Host) 
 • เข้าประชุมผ่านเว็บไซต์ntconference.com
 • ผู้จัดการประชุม(Host) คลิกที่ Login เพื่อเข้าสู่ระบบโดยกรอกDomain, Account และ Password 
 • หรือสามารถคลิกลิ้งค์ที่ได้รับเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมได้โดยทันที

Q: ทำการกด Join meeting หรือ Link ที่ได้รับเพื่อเข้าประชุมแล้ว ไม่สามารถเข้าสู่ห้องประชุมได้ เกิดจากอะไร?

A: เมื่อคลิก Join meeting หรือ Link ที่ได้รับแล้วไม่สามารถเข้าสู่ห้องประชุมได้ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

     1. ผู้จัดการประชุม (Host) ยังไม่เปิดห้องประชุมนั้น

     2. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสเชิญประชุม (Invitation code)

     3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเกินจำนวนที่ห้องประชุมกำหนด (Max Participant) 

     วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้สอบถามไปยังผู้จัดการประชุมเพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป


Q: ติดปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ไหน?

A: หากต้องการสอบถามการใช้งานเบื้องต้น หรือแก้ไขปัญหาการใช้งานต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่            

     Helpdesk 24 ชั่วโมง โทร. 02-104-1380 หรือ

     วันและเวลาทำการ (จ.-ศ. 8.00-17.00 น.) โทร. 065-716-4361, 065-716-4359 และ 094-695-4455


Q: ระหว่างการประชุมได้ยินเสียงก้องและวนอยู่ตลอดเวลาเกิดจากสาเหตุใด และแก้ไขปัญหาได้อย่างไร?

A: การได้ยินเสียงก้องและวนของลำโพง สาเหตุเกิดจาก

 1. อุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นลำโพง ไมโครโฟน หรือหูฟังที่ใช้ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานประชุม ให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสม

 2. หากในบริเวณนั้นการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันหลายอุปกรณ์และมีการเปิดลำโพงและไมโครโฟนซ้อนกันให้ทำการปิดไมโครโฟนในระหว่างการประชุมหรือจัดให้ในบริเวณเดียวมีการเข้าร่วมประชุมเพียง อุปกรณ์เดียว


Q: การตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้จัดการประชุม (Host) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยควรทำอย่างไร?

A: การตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้จัดการประชุม (Host) จำเป็นต้องประกอบด้วย

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (A – Z)

2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a – z)

3. ตัวเลขอารบิค (0 – 9)

4. อักขระพิเศษ (! @ $ # % ^ ? & ฿ - _ = + [ ] { } ; ,)

5. รหัสผ่านรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

    ยกตัวอย่าง เช่น Abc#2021


Q: ระหว่างการประชุมสามารถทำการบันทึกการประชุมได้หรือไม่?

A: ในระหว่างการประชุมสามารถทำการบันทึกการประชุมได้ โดยต้องทำการติดตั้งโปรแกรม NT conference ไว้ในเครื่องที่ต้องการทำการบันทึกการประชุม และผู้ทำการบันทึกการประชุมต้องเป็นผู้จัดการประชุม (Host) หรือ เลขานุการ (Assistant) หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากผู้จัดการประชุม(Host) เท่านั้น


Q: NT conference สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ใดได้บ้าง?

A: NT conference สามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง PC, Laptop, Mobile และ Tablet 

  • PC และLaptop ระบบปฏิบัติการWindows และ MacOS สามารถใช้งานผ่าน Google Chrome หรือผ่านโปรแกรม NT conference
  • Mobile และTablet ระบบปฏิบัติการAndroid ใช้งานผ่าน Google Chrome
  • Mobile และTablet ระบบปฏิบัติการiOS ใช้งานผ่าน Safari

Q: พิมพ์ชื่อตัวเองผิดหรือต้องการแก้ไขชื่อตัวสามารถดำเนินการได้อย่างไร?

A: สามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงในระบบได้ด้วยการออกจากห้องประชุมแล้วทำการ Login เข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง


Q: ในหนึ่งห้องประชุมสามารถมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดกี่คน?

A: ในหนึ่งห้องประชุม ผู้จัดการประชุม (Host) สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดได้ตามจำนวน User ที่ได้สมัครใช้งานไว้ และในการประชุมพร้อมกันจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของทุกห้องรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวน User ที่สมัครใช้งาน


Q: แต่ละแพ็คเกจการใช้งาน สามารถเปิดใช้งานห้องประชุมพร้อม ๆ กันได้กี่ห้อง?

A: ในแต่ละแพ็คเกจสามารถเปิดใช้งานห้องประชุมพร้อม ๆ กันได้ไม่จำกัดจำนวนห้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันของทุกห้องรวมกันสูงสุดต้องไม่เกินจำนวนแพ็คเกจที่สมัครใช้งาน เช่น สมัครแพ็คเกจใช้งานจำนวน 100 users หากต้องการประชุมโดยกำหนดผู้เข้าร่วมสูงสุดจำนวน 5 users ต่อ 1 ห้อง จะสามารถใช้งานห้องประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 20 ห้อง เป็นต้น


Q: เมื่อเข้าสู่ห้องประชุมแล้ว ไม่ได้ยินเสียง และไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้ กล้องไม่ขึ้นภาพ สามารถดำเนินการได้ย่างไร?

A: เมื่อเข้าสู่ห้องประชุมแล้ว ไม่สามารถใช้งานลำโพงหรือไมโครโฟนได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้         

1.ก่อนเข้าสู่ห้องประชุม ระบบจะให้ท่านทำการทดสอบและเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน เช่น กล้อง ไมโครโฟน หรือลำโพงที่เหมาะสม แต่หากเข้าสู่ห้องประชุมแล้ว พบปัญหาเกี่ยวกับภาพและเสียงในห้องประชุม สามารถกดที่แถบเมนูด้านล่างเพื่อเลือกอุปกรณ์ใหม่ได้ตลอดเวลา (ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือ)

2. หากดำเนินการในขั้นตอนแรกแล้วยังพบปัญหา ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ Permission ของ Browser โดยให้ทำ      การอนุญาต (allow) กล้องและไมโครโฟน ซึ่งอาจมี Popup แสดงที่หน้า Browser ก่อนเข้าใช้ห้องประชุม หรือหากผู้ใช้งานกดบล็อคกล้องหรือไมโครโฟนไว้ สามารถแก้ไขโดย คลิกที่รูปแม่กุญแจหน้า URL ด้านบนซ้ายจะปรากฎ Popup ให้เลือกอนุญาต (allow) การใช้งานกล้องและไมโครโฟน แล้วจึงทำการ Login เข้าสู่ห้องประชุมต่อไป


Q: ลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องดำเนินการอย่างไร?

A: กรณีผู้จัดการประชุม (Host) ลืมรหัสผ่านใช้งานสามารถติดต่อแอดมินผู้ดูแลระบบ NT conference ของหน่วยงานของท่านเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้


Q: 2FA คืออะไร?

A: 2FA คือ ระบบยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบแบบสองขั้นตอน เหมาะสำหรับการประชุมลับขององค์กรและต้องการการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน Google Authenticator โดยจะส่งรหัสผ่าน 6 หลักในการเข้าระบบ และรหัสจะถูกเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 30 วินาที ซึ่งมีเพียงเจ้าของบัญชีเท่านั้นที่ทราบ


Q: NT conference มีการจำกัดระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งหรือไม่?

A: ระบบ NT conference ไม่มีการจำกัดระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งและไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการประชุม


Q: การใช้งาน NT conference จำเป็นต้องต้องติดตั้งโปรแกรมหรือไม่?

A: ในการใช้งาน NT conference สามารถเข้าร่วมประชุมโดยติดตั้งโปรแกรมหรือไม่ติดตั้งโปรแกรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้งาน โดยหากติดตั้งโปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานจะได้สิทธิ์การใช้งานในฟังก์ชันอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ฟังก์ชันการบันทึกการประชุม เป็นต้น


Q: NT conference สามารถทำแบบสำรวจระหว่างการประชุม (Poll) ได้หรือไม่?

A: NT conference มีฟังก์ชันเพื่อใช้ในการทำแบบสำรวจในระหว่างการประชุม ประกาศผล และดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานต่อได้ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน


Q: กรณีหน้าจอขึ้นข้อความ expire ต้องดำเนินการอย่างไร?

A: กรณีหน้าจอขึ้นข้อความ expire ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Refresh ที่หน้าจอหรือทำการปิดและเปิด Browser ใหม่อีกครั้ง


Q: ก่อนเข้าสู่ห้องประชุมสามารถปิดกล้องและไมโครโฟนได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไร?

A: ก่อนเข้าสู่ห้องประชุมทุกครั้ง ระบบจะให้ผู้ใช้งานทำการทดสอบกล้องและไมโครโฟน ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถปิดกล้องและไมโครโฟนได้เมื่อเข้าสู่ห้องประชุมแล้ว โดยคลิกปิดที่ไอคอนกล้องหรือไมโครโฟน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน


Q: กรณีที่มีการบันทึกการประชุมแล้วเกิดไฟฟ้าดับระหว่างการบันทึก ไฟล์ที่บันทึกได้จะเกิดความเสียหายหรือไม่?

A: กรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับระหว่างการบันทึกประชุม ไฟล์จะถูกบันทึกลงเครื่อง PC หรือ Notebook ที่ทำการบันทึกโดยอัตโนมัติ โดยไม่เกิดความเสียหายของไฟล์แต่อย่างใด (ท่านจะเห็นไฟล์ที่บันทึกดังกล่าวหลังจากเปิดเครื่อง PC หรือ Notebook แล้วทำการเปิดโปรแกรม NT conference)


Q: กรณีผู้จัดการประชุม (Host) ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากมีการกรอกรหัสผิดหลายครั้ง ต้องดำเนินการอย่างไร?

A: ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Refresh ที่หน้าจอหรือทำการปิดและเปิด Browser ใหม่อีกครั้ง หากยังเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ใช้งานผ่าน Browser อื่น เป็นการชั่วคราวก่อน และให้ประสานงานแอดมินผู้ดูแลระบบ NT conference ของหน่วยงานของท่านเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ต่อไป


Q: กรณีใช้งานผ่านมือถือ และแท็บเล็ต กดลิ้งค์เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมที่ได้รับจากไลน์แล้วขึ้นว่า “Your browser doesn’t support conference service" จะต้องทำอย่างไร?

A: แนะนำให้ผู้ใช้งานคัดลอกลิ้งค์ที่ได้รับ แล้วนำไปเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำการเข้าสู่ห้องประชุม

  • Mobile และTablet ระบบปฏิบัติการAndroid ใช้งานผ่าน Google Chrome
  • Mobile และTablet ระบบปฏิบัติการiOS ใช้งานผ่าน Safari
 
 

  

FAQ

 

Cookie Policy (นโยบายคุกกี้)


            เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.ntplc.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร ?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก www.allaboutcookies.org

บริษัทใช้ Cookies อย่างไร ?

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททาง internet ให้สามารถสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจให้ท่าน โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ sign in บัญชีของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน website ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของบริษัทสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทใช้ ?

บริษัทใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของบริษัท

 1. Required Cookies – ที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์
 2. Functionality cookies – คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 3. Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน
 4. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงรับ Cookies ของบริษัทได้ โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้ผลิต Web Browser เช่น Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari, หรือ Web Browser อื่น ที่กำหนด

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละ Web Browser ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว


 

 

 Contact Sale

   บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)สนใจขอใช้บริการ

 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10211
Contact Center : 1888     รับเรื่องร้องเรียน : 0-2104-1999
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://www.ntplc.co.th/
Facebook : NTplc
Line : https://line.me/R/ti/p/%40451lkyqc
Youtube : http://www.youtube.com/c/NTplcฝ่ายงานขายลูกค้าองค์กร
 

ฝ่ายงานขายลูกค้าองค์กร

 ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ

 โทรศัพท์ : 021043717 , 021044013
 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายบริการหน่วยงานภาคเอกชน

 โทรศัพท์ : 021044001 , 021044805
 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ

 โทรศัพท์ : 021043369 , 021043368
 email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายขายราชการ

 ฝ่ายขายรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาครัฐ

 ฝ่ายขายภาคเอกชน

 ส่วนบริหารข้อมูลและสนับสนุนการขาย
 โทรศัพท์ : 025755470
 โทรสาร : 025757714

ฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าประจำเขต

 เขตกรุงเทพและปริมณฑล

 โทรศัพท์ : 021044809 , 021043609
 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่อยู่ : 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10211

 เขตกลาง

 โทรศัพท์ : 6114274 , 6114243
  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ที่อยู่ : 525/11 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 เขตเหนือ

 โทรศัพท์ : 053261180 , 6214319
 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่อยู่ : 492 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

 โทรศัพท์ : 053261180 , 6314253
 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่อยู่ : 294/1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 เขตตะวันตก

 โทรศัพท์ : 661-4237
 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่อยู่ : 162 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

 เขตใต้

 โทรศัพท์ : 6514198
 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่อยู่ : 490/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 เขตตะวันออก

  โทรศัพท์ : 6414260
  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  ที่อยู่ : 124 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150